Usługi
Chiropraktyka
 wywodzi się z języka greckiego , od słów „chiro” – ręka i „practicos” – czynione czyli rękoczyn. Jej twórcą jest David Daniel Palmer, który dał początki tej dziedzinie pod koniec XIX wieku. Natomiast B.J.Palmer syn D.D.Palmer’a jest uznawany za prawdziwego propagatora chiropraktyki. Miał ogromny wkład w jej rozwój, badania i edukację. W chiropraktyce uważa się, że układ nerwowy jest najważniejszy, a kręgosłup w tzw. alignmecie jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania. Wszelkie problemy na poziomie kręgosłupa mogą dawać nie tylko objawy bólowe w różnych regionach ciała, ale mają ogromny wpływ na działanie autonomicznego układu nerwowego.
Badanie neurofizjologiczne

polega na ogólnym badaniu mózgu, autonomicznego układu nerwowego oraz badaniu podstawowych neurotransmiterów mózgu i określeniu ewentualnych deficytów tych neuroprzekaźników. Badanie układu autonomicznego wykonujemy za pomocą urządzenia SA-3000P Medi-core. Dzięki niemu jesteśmy w stanie określić ewentualny dysbalans między układem sympatycznym a parasympatycznym, składowymi układu autonomicznego oraz pracę serca i ewentualne zagrożenia.  Na tej podstawie wykonujemy terapię, tworzymy zalecenia dla pacjenta i dobieramy suplementację, która ma usprawnić pracę organizmu. 

Spineliner

jest to zaawansowane urządzenie opracowane w NASA, które służy zarówno do analizy kręgosłupa jak i do terapii. Instrument ten ma wysokiej klasy oprogramowanie skonstruowane do wykrywania ewentualnych subluksacji i ich korekty. System analizy urządzenia Spineliner polega na identyfikacji segmentu kręgosłupa, który sygnalizuje zwiększony opór w stosunku do normy i do pozostałych segmentów. Każdy region kręgosłupa (odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy) jest analizowany oddzielnie, a rezultaty wyświetlane są graficznie, tak aby każdy pacjent mógł zobaczyć różnicę przed terapią i po niej. Spineliner jest efektywnym i bezpiecznym urządzeniem. Tam gdzie nastawianie jest przeciwskazane tam można użyć Spineliner.

Termodermografia

jest to urządzenie , które wykorzystywane jest do precyzyjnego badania całego kręgosłupa lub tylko jego  górnego odcinka w około 15-20 sekund. Skanowanie jest proste, można je stosować zarówno przed terapią i po żeby zobaczyć efekty pracy z pacjentem. Każdy skan jest automatycznie dodawany do karty pacjenta. W ten sposób można łatwo śledzić całą historię. Jak to działa ? Cały organizm i wszystkie organy są kontrolowane przez układ nerwowy. Nerwy biegną z mózgu, później w dół przez kręgosłup i wychodzą z rdzenia na poszczególnych poziomach unerwiając różne organy jak serce, płuca a nawet skórę. Każdy z nerwów wychodzi z rdzenia kręgowego i unerwia dany segment ciała tworząc dermatomy. W szyi znajduje się osiem nerwów rdzeniowych, w kręgosłupie piersiowym dwanaście, w odcinku lędźwiowym pięć oraz pięć w kości krzyżowej. Układ nerwowy używa wazokonstrykcji i wazodylatacji naczyń krwionośnych do regulacji temperatury ciała. Każde odchylenie od normy, jak chociażby podwichnięcie kręgu będzie powodować asymetrię lewej do prawej strony, co termodermograf uchwyci na skanie kręgosłupa.

Terapia dr Cox'a

Flexion Distraction Technic jest to tzw. bezpieczna chiropraktyka. Terapia została opracowana przez amerykańskiego doktora chiropraktyki James’a Cox’a. Należy do jednej z najlepiej zbadanych metod chiropraktycznych na świecie m.in dzięki środkom federalnym Stanów Zjednoczonych. Jest powszechnie stosowana przy problemach wynikających z degeneracji dysków kręgowych jak rwa kulszowa, stawów międzykręgowych, stenozach kanału kręgowego czy cystach. Metoda flexion distraction technic jest bardzo bezpieczną terapią, poprzedzaną testami na tolerancję określonego zakresu ruchu. Jest wykonywana na specjalnej kozetce. Dzięki ruchowi zgięcia i trakcji terapeuta zmniejsza ciśnienie w kanale kręgowym co powoduje redukcję przepukliny krążka międzykręgowego i poszerzenie światła kanału kręgowego. Jest to możliwe dzięki wytworzeniu w czasie terapii ujemnego ciśnienia wewnątrz dysku do -192mmHg. 

Terapia Pierce'a

Pierce results system to metoda terapii, której twórcą jest amerykański chiropraktyk dr Walter V. Pierce. Łączy on dwie szkoły chiropraktyki, szkołę Palmera (Upper Cervical) i szkołę Logana czy Gonstead’a gdzie fundamentem pracy chiropraktyka jest miednica. Polega, podobnie jak metoda Upper Cervical, na analizie odcinka szyjnego jako najważniejszego regionu kręgosłupa, który powoduje najwięcej problemów terapeutycznych (ponad 90%, miednica w mniejszym stopniu). Podstawą oceny stanu pacjenta oprócz wywiadu jest analiza RTG odcinka szyjnego kręgosłupa w badaniu statycznym w projekcji a-p i bocznej  i czynnościowym w zgięciu i wyproście oraz przez otwarte usta na ząb obrotnika. Taka analiza kręgosłupa zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i terapeucie, który dokładnie wie, który kręg jest zablokowany. Oceniane jest ustawienie głowy, lordoza szyjna lub jej brak oraz zachowanie odpowiednich kątów przez poszczególne kręgi. W metodzie tej stosowany jest również termodermograf lub nervoscope do oceny terapii. Metoda ta pozwala jako jedna z niewielu na świecie odzyskać prawidłową lordozę szyjną a co za tym idzie prawidłową oś kręgosłupa.

Terapia Upper Cervical
jest to metoda amerykańskiej chiropraktyki, która opiera się na teorii, że prawdziwe podwichnięcia mają miejsce tylko w górnym odcinku szyjnym tzw. subluksacje, natomiast zablokowania w przesunięciach bocznych, rotacjach czy pochyleniach bocznych w całym kręgosłupie mają miejsce tylko jako konsekwecja problemów w regionie potylica-C1-C2. Uważa się również, że jest to kluczowy region w ciele ponieważ znajduje się tam pień mózgu, przez który wychodzą informacje z mózgu do 75 trylionów komórek w ciele. Dlatego lezje na tym poziomie mogą powodować praktycznie wszystkie objawy, od błahych problemów po bardzo poważne choroby. Odpowiednie ustawienie kręgosłupa w regionie potyliczno-obrotowym powoduje prawidłowe ustawienie osi ciała i mniejsze przeciążenia. To jest absolutną podstawą, fundamentem do funkcjonowania. Brak prawidłowej osi kręgosłupa może powodować zwiększone ryzyko kontuzji u osób uprawiających sport czy problemy w życiu codziennym jak bóle w czasie zwykłego siedzenia przed komputerem.
Medi mouse

jest to innowacyjne, szwajcarskie urządzenie służące do szybkiego i dokładnego pomiaru krzywizn i zakresów ruchomości kręgosłupa. Badanie odbywa się w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Wyniki są rejestrowane i przedstawiane w formie wykresów graficznych. Informacje z komputera wysyłane są do komputera za pomocą łącza Bluetooth. Dużym atutem tego sprzętu jest możliwość wielokrotnego wykonywania pomiaru na tej samej osobie, ponieważ nie generuje żadnego promieniowania. W łatwy sposób można śledzić postępy pacjenta wykonując badanie przed terapią, w trakcie i po jej zakończeniu. Ogromną zaletą tego urządzenia jest zgodność pomiarów z Rentgenem w 95%. Jest ono wykorzystywane m.in. w pracy z wadami postawy u dzieci jak zaburzenia krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej czy skrzywieniach bocznych jak skolioza.

Medycyna osteopatyczna
to medycyna, która traktuje człowieka jako całość. Polega na analizie pacjenta, jego dysfunkcji według pięciu modeli. Według modelu biomechanicznego patrzymy na pacjenta pod kątem jego postawy, statyki i mechaniki ruchu. Według modelu metaboliczno-energetycznego analizujemy układ trawienny i układ hormonalny. Według modelu sercowo-naczyniowego analizujemy układ krwionośny pacjenta i ewentualne dysfunkcje. Według modelu neurologicznego analizujemy m.in. pracę mózgu, nerwów czaszkowych i określamy ewentualne deficyty. Ostatni model behawioralny polega na analizie zachowań pacjenta, traum, które przeszedł i ich wpływie na występujące problemy.
Terapia Czaszkowo-krzyżowa

jest to metoda służąca poprawieniu stanu zdrowia i funkcji ciała poprzez delikatny dotyk i stymulację ruchową określonego obszaru ciała. Polega na delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, klatki piersiowej, przepony, miednicy czy kości krzyżowej w celu rozluźnienia tkanki łącznej. Obejmuje pracę z emocjami i jest rodzajem psychoterapii tkankowej, która ma zdolność przechowywania traumatycznych przeżyć. Terapia czaszkowo-krzyżowa reguluje nie tylko fizyczne aspekty, ale również umysł i duszę.

Terapia wisceralna
jest częścią osteopatii, która zajmuje się nie tylko terapią narządów wewnętrznych, ale przede wszystkim polega na głębokim zrozumieniu związków przyczynowo-skutkowych tych narządów z układem mięśniowo-szkieletowym. Podstawą tej terapii jest gruntowny wywiad z pacjentem oraz testy neurodynamiczne, które służą do określenia łańcucha lezji występującego u danego pacjenta. Terapię wisceralną stosuje się m.in. w schorzeniach kręgosłupa, dysfunkcjach stawów biodrowych, kolanowych czy barkowych, problemach żebrowych, skoliozach, bólach głowy, zawrotach głowy, szumach usznych, problemach trawiennych, zaburzeniach równowagi hormonalnej, endometriozie, schorzeniach serca i wielu innych. Inne metody terapeutyczne 
Klawiterapia

jest stosunkowo nową metodą, która została zapoczątkowana w latach 60-tych ubiegłego wieku. Jej twórcą jest psycholog dr Ferdynand Barbasiewicz. Klawiterapia jest definiowana przez niego jako metoda odruchowa, cybernetyczna i nieinwazyjna, skórno-wewnętrzna w resocjalizacji i rehabilitacji psychologicznej i neurofizjologicznej. Zapewnia odreagowanie psychologiczne i nerwowe, znosi napięcia stresowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Reguluje prądowe potencjały własne i wzbudza utracone przewodnictwo sygnałów nerwowych, stanowiące z zaburzoną morfologicznie, hormonalnie i chemicznie krwią, przyczynę podatności a nawet zapaści enzymatyczno-metabolicznej na poziomie endogennym. Klawiterapia działa odtruwająco i oczyszczająco w organizmie człowieka. Reguluje pracę układ nerwowego, trawiennego i hormonalnego. Zabiegi wykonywane są specjalnie zaprojektowanymi klawikami.

Terapia sucho-igłowa

obiegowa nazwa to suche igłowanie czyli Dry needling, pochodzi od narzędzia służącego do wykonania zabiegu. Dla odróżnienia od ortopedycznej iniekcji, gdzie podaje się lek w formie płynu, zaczęto używania nazwy terapii suchej za pomocą igieł. W ramach terapii sucho-igłowej zaczęto z czasem wyróżniać terapię cienko igłową za pomocą igieł akupunkturowych i terapię gruboigłową za pomocą igieł iniekcyjnych. Ze względu na bolesność tej drugiej zdecydowanie częściej wykonuje się terapię cienko igłową. Igłoterapia sucha jest to mechaniczna stymulacja tkanki za pomocą igły. Suche igłowanie polega przede wszystkim na nakłuwaniu punktów spustowych, zrostów mięśniowych i łącznotkankowych, więzadeł czy przyczepów ścięgien do kości. Terapia ta, w odróżnieniu od akupunktury, gdzie igły wbija się w punkty akupunkturowe na 2-3 milimetry, polega często na głębokim penetrowaniu tkanek igłą (kilka centymetrów). 

Masaż tkanek głębokich

jest to masaż, który znacznie różni się od masażu w rozumieniu klasycznym. W terapii tej chodzi bardziej o pracę w tkankach niż prześlizgiwanie się po nich. Techniki wykonywane są powoli a masażysta wykorzystuje w trakcie zabiegu często przedramiona i łokcie. Terapeuta jest raczej artystą, rzeźbiarzem, który pracuję bardzo dokładnie, warstwa po warstwie, dostosowując tempo pracy do reakcji tkanek pacjenta. Masaż ten wykorzystywany jest zarówno w pracy z ludźmi na co dzień nie uprawiających sportu jak i z ludźmi aktywnymi czy wyczynowymi sportowcami. Jest bardzo skuteczny w problemach układu mięśniowo-szkieletowego. W MTG masażysta wykorzystuje swój ciężar ciała co pomaga oszczędzać własne stawy.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ